Vellore Institute of Technology, Vellore
+91-9842660673
sbrtganga@gmail.com or drpnramesh@gmail.com

Office Bearers

List of all General Body Members

Sr. No.    Name Sr. No.    Name
1 Aditi Nandan 25 Dr.Farheen Ansari
2 Ajita Bhawani 26 Dr.Rajesh Bansal
3 Anand Kumar 27 Miss Pooja Gupta
4 Anik K. Gulati 28 Mr. Alakh Narayan Singh
5 Anil Kumar Singh 29 Muktanand
6 Anwita Mishra 30 Nidhi Pandey
7 Aprajita Singh 31 Nilesh Gupta
8 Bharat Kumar 32 Pooja Patel
9 Deepak Kumar 33 Prof Sunit Kumar Singh
10 Digvijay Singh 34 Prof. C.P Mishra
11 Dilip Kumar Prajapati 35 Ragini Yadav
12 Dr Pratibha Gavel 36 Rajesh Kumar
13 Dr. Alka Shukla 37 Ritu Kumari
14 Dr. Archana 38 Sacchidanand Singh
15 Dr. Chandra Bhan Pratap 39 Shailendra Kumar Singh
16 Dr. Gopal Nath 40 Simmi Kumari
17 Dr. Harshita Lal 41 Sonam Rastogi
18 Dr. Monika Bansal 42 Suman Patel
19 Dr. Pradyut Prakash 43 Swati
20 Dr. Sanjay Mehta 44 Uday Pratap Singh
21 Dr. Soni Sinha 45 Uday Saroj
22 Dr. Sujit Bharati 46 Vibha Gopal
23 Dr. Unja Husain 47 Vidya Sagar
24 Dr.Deepak Kumar 48 Virendra Bahadur Yadav